مزیت : تامین گرما و سیستم های حرارتی و استفاده از انرژی سولار برای جذب و نگهداری حرارت مطابق با علم فیزیک و شیمی

تا کنون برای خشک کردن سنگ های تزیینی ، صنعتی و سرامیک از کوره سنتی استفاده می گردد که به علت قدیمی بودن و سنتی بودن روش کار دارای اتلاف انرژی زیاد می باشند و با توجه به صرف انرژی زیاد دارای بازده بسیار پایینی هستند که جهت خشک کردن کامل سنگ و سرامیک نیاز است انرژی بیشتری صرف شود.

خشک کردن کامل سنگ و سرامیک با صرف انرژی کمتر و بازدهی بالاتر

در گذشته جهت خشک کردن سنگ و سرامیک آن را در محیط باز در معرض نور مستقیم خورشید قرار می دادند و بعد از گذشت مدت زمانی امروزه با استفاده از شعله گاز جهت خشک کردن سنگ و سرامیک استفاده می شود.

با استفاده از مشعل های تابشی در دستگاه خشک کن تابشی حرارت به روی سطح سنگ انتقال داده شده و موجب نفوذ حرارت به داخل سنگ می شود و باعث خشک شدن کامل سنگ و سرامیک می گردد که با صرف انرژی کمتر بازدهی بالاتری بدست می آید.

توضیح اشکال نقشه:با توجه به نقشه پیوست شده مشاهده می گردد که سنگ از یک سمت وارد شده و تحت عمل خشک کردن قرار میگیرد و سپس حرارت مازاد پس از عمل خشک کردن از طریق هود خارج شده که برای عمل پیش گرم استفاده می شود و سپس سنگ از کوره خارج می شود

با قرار دادن دستگاه فوق الذکر بر روی ریل کانوایری می توان در خطهای خشک کردن اتوماتیک استفاده نمود.کاربرد اختراع: جهت خشک کردن انواع سنگ های تزیینی و صنعتی و سرامیک مورد استفاده قرار می گیرد.

خط خشک کن سنگ و سرامیک
خط خشک کن سنگ و خشک کن سرامیک
خط خشک کن سنگ
خط خشک کن سنگ