Edit Content

تلفن تماس : 3903-879-0919

سرخ کن صنعتی

مجهز به تنظیم دما برای کیفیت بالاتر و مصرف کمتر روغن

لگن یو شکل به منظور جلوگیری از سوختن روغن و تخلیه راحت مواد غذایی خرد شده

تنظیم اتوماتیک دما به منظور دسترسی به دما پایدار

مجهز به سه تیوب حرارتی به منظور توزیع دمای یکسان

Call Now Buttonپاسخگویی 8 صبح تا 8 شب