خط پخت مکانیزه کباب بدون آشپز

خط پخت تمام مکانیزه کباب کوبیده بدون دخالت آشپز

خط پخت مکانیزه کباب کوبیده بدون دخالت آشپز خط پخت اتوماتیک کباب کوبیده دستگاهی جدید از مجموعه کباب پز های اتوماتیک است که گوشت آماده شده کباب کوبیده (مایه کباب) دریافت کرده و سپس بطور خودکار سیخ گیری و می پزد. دستگاه خط پخت اتوماتیک کباب با افزایش سرعت کار، حذف مراحل اضافه و کاهش […]